St. Olav til Mette-Marit

Mette-Marit fikk ikke bare tittelen kronprinsesse etter vielsen i Oslo Domkirke. Hun ble også tildelt Storkors av St. Olavs Orden av sin svigerfar.