Mer til kulturen?

Mer til kulturen, heter det i de fleste partienes programmer for kommende stortingsperiode. Men den endelige testen på vilje og evne til å satse finner sted når statsbudsjettene legges, og der har ikke kulturen vært noen vinner de siste årene.