Mens vi venter i porten

Mamma, når kommer Mette-Marit? sier 5 år gamle Vera. Nei, hun er allerede på Skaugum. Men hva venter vi på da?