Brustad lover ikke en mer liberal flyktningpolitikk

Det er ingen selvfølge at en bred gjennomgang av utlendingsloven fører til en mer liberal asyl— og flyktningpolitikk.