Lise må til sykehus - kjør!

Lise skulle til tannlegen, men kolliderte på veien dit. 15. førsteklassinger ved Lassa skole står musestille rundt trafikkspillet. De lærer trafikk.