Ikke importforbud mot utenlandsk storfe

Regjeringen er ikke innstilt på å etterkomme Senterpartiets ønske om å forby import av storfe og storfekjøtt fra land som er rammet av kugalskap.