Kugalskap smitter alle storfe-raser

Norske storfe— bestander, som domineres av Norsk Rødt Fe (NRF), er like mottakelige for kugalskap som andre europeiske raser.