To kommuner vil skjerpe boplikten

Bare to kommuner har søkt om å få skjerpe boplikten ved å fjerne den såkalte slektskapsparagrafen et halvt år etter at Stortinget åpnet for dette.