Våpenlager brant ned

Et våpendeponi på Terningmoen leir på Elverum brant ned natt til tirsdag.