Holder legetall skjult

Nav og Legeforeningen hemmeligholder hvilke leger som sykmelder mest og minst.