Sykehusene frikjenner seg for pasientjuks

Det er ikke funnet ulovlig endring av ventelistene ved andre norske sykehus etter avsløringene ved Sykehuset Asker og Bærum.