SV-topp går inn for bussing av skoleelever

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) mener elever som har for dårlige norskkunnskaper, skal få tilbud om frivillig bussing til skoler der flere snakker flytende norsk.