Muslimske jenter uten svømmeundervisning i tre år

Flere muslimske jenter ved Åsheim ungdomsskole på Heimdal i Trondheim kommune har ikke hatt svømmeundervisning på nesten tre år. Skolens rektor har ikke vært klar over det.