• Keltoum H. Missoum som startet hijab-debatten i Norge kaller behandlingen av saken en skandale og føler seg brukt i et politisk spill. Torstein LIllevik

Hijab-vedtaket offentlig før det ble lagt ut på departementets nettsider

Først en tid etter at Aftenbladet hadde publisert Justisdepartementets avgjørelse om å tillate hijab til politiuniformen, ble vedtaket lagt ut som melding på departementets egne nettsider.