Oppfordret Hammern og Wiig til å inngå forlik

Det kan gå mot en forliksløsning i erstatningssaken som Ulf Hammern har reist mot sin tidligere advokat Christian Wiig.