- Ikke mye å rope hurra for

Fylkeslederne i Norges Bondelag er skuffet over jordbruksavtalen og mener den ikke er mye å rope hurra for.