Mener konkurransen fungerer i matbransjen

Konkurransen i dagligvarebransjen er god. Ingenting tyder på at de store kjedene har inngått hemmelige avtaler eller misbruker sin markedsmakt, ifølge en ny rapport.