Lite lus i oppdrettsanleggene

Lusenivået i oppdrettsanleggene i mai var lavt, viser tall fra Mattilsynet. Tilsynet understreker likevel at det grunn til å følge med på luseutviklingen utover sommeren.