Ingen evakuering etter steinras i Tromsdalen

Beboerne i nærheten av to steinras ved Storsteinen i Tromsdalen mandag kveld, slipper å evakuere hjemmene sine.