Sprit i drikkevann fra kranene i Flekkefjord

En feil på en ventil gjorde at beboere og kontoransatte i Flekkefjord kunne tappe frostvæske fra vannkranene sine.