- Politisykmeldinger var aksjon

Overfor NTB innrømmer Arne Johannessen at fagforeningen aksjonerte da fem tjenestepersoner ble sykmeldt på én helg i Stavanger. Nå hevder han seg feilsitert.