Hytteprisene langs sjøen faller

Etter flere år med oppgang, sank prisene for hytter ved sjøen med 2 prosent i fjor. Nedgangen fortsetter i 2009.