Sterk vekst i annonsemarkedet på internett

Annonseomsetningen på internett økte med totalt 26 prosent i juni og juli og har aldri tidligere vært så høy i de to sommermånedene.