Sp-topper vil ha kraftledninger

Et flertall av Senterpartiets fylkesledere ønsker høyspentmaster istedenfor sjøkabler. Det viktigste er at strømforsyningen sikres på raskest mulig måte.