Vil ha uavhengig vurdering av kraftlinjer

Miljøminister Erik Solheim (SV) mener alle kraftutbygginger bør vurderes av en uavhengig tredjepart.