Åtte av ti pasientskader kunne vært unngått

Staten har de siste fem årene utbetalt 2 milliarder kroner for pasientskader som kunne ha vært unngått, ifølge anslag fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).