Rekorderstatning til pasienter

I fjor ble det utbetalt 740 millioner kroner i erstatning til pasienter for feilbehandling eller manglende behandling. Det er en økning på 12 prosent fra året før.