Hedensk gravlund i Oslo

Gravferdsetaten i Oslo har sagt ja til at det hedenske trossamfunnet Bifrost får et eget gravfelt på Voksen kirkegård. Her skal det opparbeides en minnelund for dem som tror på Odin og Tor.