Færre anmeldte lovbrudd i 2008

Det ble anmeldt 386.000 lovbrudd i 2008. Det er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med året før.