Hjemløse til over sommeren

Det kan ta flere måneder før de evakuerte etter raset i Kattmarkveien i Namsos kan flytte hjem.