Nesten alle ansatte på sykehjem innrømmer dårlig pleie

Nesten åtte av ti ansatte ved sykehjem innrømmer at de minst én gang siste måned enten har krenket beboere, begått overgrep eller forsømt arbeidet.