Matte-forskjell mellom kjønnene minker

Resultatene fra de nasjonale prøvene i regning viser at guttene fortsatt gjør det noe bedre enn jentene, men forskjellen er mindre enn i fjor. Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane gjør det best.