Krever nynorskopplæring for innvandrere

50 ordførere har gått sammen om å kreve mer nynorskundervisning for fremmedspråklige i Norge.