• Forskning viser at barn som har opplevd skilsmisse, har større sjans for å bli ufør i voksen alder. Scanpix

- Skilsmissebarn blir oftere uføre

Foreldrenes samlivssituasjon har større betydning for om barna faller utenfor arbeidslivet enn hvilken inntekt og utdanning de har, viser en fersk studie.