Strammer til overfor bilbrukerne i Bergen

Bergen kommune stenger 600 kommunale gateparkeringsplasser og innfører et nytt kollektivfelt på innfartsveien sør for byen. Håpet er at dette skal få ned bilbruken og dermed luftforurensningen i byen.