Tingretten: Ingen grunn til å avlytte Bhatti

Politiet hadde ingen grunn til å mistenke Arfan Q. Bhatti for å planlegge eller forsøke å begå nye kriminelle handlinger.