Norsk-russisk enighet om høye miljøstandarder i Barentshavet

Norge og Russland er blitt enige om høye standarder for miljø og sikkerhet i Barentshavet.