• Berit Roald, Scanpix

Høyesterett sier nei til ubegrunnet ankenekt

En avgjørelse i Høyesterett gir mulighet for gjenåpning av tusenvis av straffesaker som tidligere er nektet ankebehandling uten begrunnelse.