Reagerer mot at Danmark utviser nordiske statsborgere

Sosialhjelpsmottakere fra de andre nordiske landene som oppholder seg i Danmark, risikerer å bli utvist. De andre landene reagerer på praksisen og vil ha slutt på den.