• Flere asylsøkere skal returneres. Jarle Aasland

Flere asylsøkere skal returneres

Regjeringen innfører 15. juni strengere regler for returnering av asylsøkere. Selv om hjemstedet anses for utrygt, kan en asylsøker likevel sendes til andre områder som vurderes som sikre.