Elleve av 26 forskningsinstitutter forsøkt styrt

Forskere ved mer enn hvert tredje forskningsinstitutt sier de er blitt forsøkt styrt av offentlige oppdragsgivere.