Røde Kors: - Altfor få kan førstehjelp

Svært få nordmenn kan nok førstehjelp til å redde liv. Vi trenger en nasjonal førstehjelpsdugnad, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Børge Brende.