Carl I. Hagen får stryk for terrorhåndtering

Over halvparten av de spurte i en undersøkelse mener Carl I. Hagen har håndtert debatten etter 22. juli på en dårlig måte. Bare én av fire Frp-velgere gir ham godt skussmål.