Gausdal fikk hele juninedbøren på to døgn

De to siste døgnene er det flere steder på Østlandet kommet mer nedbør enn i hele juni til vanlig. Nedbøren har sammen med snøsmelting i fjellet gitt flomstore elver.