Sukrer biodiesel-pillen med 140 millioner kroner

140 millioner kroner til utvikling av miljøvennlig energi og teknologi skal gjøre den omstridte avgiften på første generasjons biodiesel lettere å svelge.