De rødgrønne biter ikke på biodieselagn

Opposisjonen i Stortinget forsøker å få rødgrønne biodieseltvilere til å stemme for fortsatt avgiftsfritak, men ingenting tyder på at de vil lykkes.