Folkehelsa vil ha influensastudie av gravide

Folkehelseinstituttet ønsker å studere alle gravide for å se om svineinfluensaen eller vaksinen har innvirkning på fosteret.