- For dårlig sikkerhet på rullebaner om vinteren

De siste ti årene har det vært 30 ulykker og andre hendelser på norske flyplasser knyttet til landing på glatte rullebaner. Havarikommisjonen mener sikkerheten er for dårlig vinterstid.