Tredobling av unge snusere

— Jeg røykte ikke, men gikk rett på snus, sier Johnny Roth.