KrF: Økt fødselspermisjon framfor utvidet kontantstøtte

Heller økt fødselspermisjon enn utvidet kontantstøtte, foreslår programkomiteen i Kristelig Folkeparti.